PLASMAFERESE: HVA DET ER, HVA DET ER FOR OG HVORDAN DET ER LAGET - GENERELL PRAKSIS

Plasmaferese: hva det er, hva det er for og hvordan det er lagetRedaksjonens
verapamil
verapamil
Plasmaferese er en type behandling som hovedsakelig brukes i tilfelle at sykdommer som oppstår ved økning av stoffer som kan bli skadelige for organismen, for eksempel proteiner, enzymer eller antistoffer, for eksempel. Plasmaferese kan derfor anbefales i tilfelle trombotisk trombocytopenisk purpura, Guillain-Barré syndrom og Myasthenia Gravis, som er en autoimmun sykdom som er preget av det progressive tapet av muskelfunksjon på grunn av produksjon av autoantistoffer. De