VIRUS OG VIRUS - SMITTSOMME SYKDOMMER

EbolavirusRedaksjonens
Fordi diabetikeren ikke bør spise alkoholholdige drikker
Fordi diabetikeren ikke bør spise alkoholholdige drikker
Ebolaviruset som forårsaker Ebola hemoragisk feber er en alvorlig sykdom med høy dødelighet. Viruset overføres ved kontakt med blod, oppkast, urin, avføring og sekresjoner fra den smittede personen eller gjennom forbruk av kjøtt fra smittede dyr som fruktfladder og "kjøttkjøtt". Lær hvordan du kan hindre Ebola-viruset i: Hva skal du ikke gjøre for å få Ebola. Ebola forå