FORSTÅ HVA SOM ER TUBERØS, SYSTEMISK, AMYOTROFISK LATERAL OG MULTIPPEL SKLEROSE - DEGENERATIVE SYKDOMMER

Typer av skleroseRedaksjonens
Hvordan kurere sår hals
Hvordan kurere sår hals
Sklerose er et begrep som brukes til å indikere stivning av vev, enten det skyldes nevrologiske, genetiske eller immunologiske problemer, noe som kan føre til at kroppen kompromitteres og livskvaliteten reduseres. Avhengig av årsaken, kan sklerose klassifiseres som tuberøs, systemisk, amyotrof eller flere laterale, som hver presenterer forskjellige egenskaper, symptomer og prognoser. Ty